Overseas Subsidiaries & Offices

pic-02
Hangzhou AICHI Engineering Vehicles Co., Ltd.
17, No. 5 Street, Hangzhou Economic & Technological Development Area, Hangzhou, Zhejiang 310018 China
AICHI_ZHE_LOGO
Zhejiang AICHI Industrial Machinery Co., Ltd.
180, Jinshan District, Hangzhou Economic & Technological Development Area, Hangzhou, Zhejiang 310018 China
AICHI_NZ_LOGO
AICHI NZ LIMITED
19 Ngapara Street, Alexandra, Otago 9320, NZ